* התחבר | הרשם עכשיו | מה זה Brain Kingdom? *
Brain Kingdom[Brain Logo]
יום שני, 5 בדצמבר 2016
  חפש
קדימה
purple corner purple corner
   אתה נמצא כאן: דף ראשי :: אנגלית כשפה שניה ברוך הבא אורח, התחבר או הרשם עכשיו.  
white corner
 

מהו זמן עתיד באנגלית?

Future Simple:

אנחנו כותבים פועל בזמן Future Simple על ידי שימוש בנוסחאות הבאות:
משפט חיובי: will + הצורה הבסיסית של הפועל (V1). לדוגמה: I'll help you with your homework tonight.

משפט שלילה: will + not + הצורה הבסיסית של הפועל. הקיצור של will not הוא won't. לדוגמה: We won't pick fruit tomorrow.

משפט שאלה: Will + נושא המשפט + הצורה הבסיסית של הפועל. לדוגמה: Will you help him with his homework?

מתי אנחנו נשתמשים בזמן Future Simple?
אנחנו משתמשים בזמן זה במקרים הבאים:

 •          כדי לתאר פעולה עתידית או כוונה, כלומר, שבזמן הדיבור אנחנו מחליטים לעשות משהו בעתיד, או מבטאים נכונות לעשות כן. לדוגמה: They will leave tomorrow at 7:00 am.
 •          כדי לבטא החלטה ספוטנית בזמן הדיבור/כתיבה. לדוגמה: Someone's at the door. I will get it. לעתים קרובות אנחנו משתמשים בביטויים כדוגמת I think I'll או I don't think I'll כאשר אנחנו רוצים לבטא החלטות.
 •          כדי לבטא חיזוי המבוסס על תנאים מסויימים או כדי לתת אזהרה. לדוגמה: If you don't hurry, you will be late.
 •          כדי לבטא נכונות או סירוב לעשות משהו. לדוגמה: I'll help you if I have time; I won't speak to him again.
 •          אנחנו משתמשים בזמן Future Simple כדי לבקש משהו או לבקש ממישהו לעשות משהו. צורת השלילה (won't) מבטאת לרוב חוסר נכונוץ או רצון. לדוגמה: , I'll have a kilo of grapes, please; Will you ask John to come in, please?
 •          כדי לבטא פקודות או הוראות. לדוגמה: You will do as I say! You will be here at 6 o'clock sharp!

הערה: באנגלית פורמלית אנחנו משתמשים בזמן Future Simple אף כדי לתאר תוכניות ברורות בסיטואציות רשמיות. באנגלית יום-יומית, אנחנו משתמשים בזמן הווה. לדוגמה: The managing director of the company will visit this country next month..

הערה -Shall: המודל shall יכול להחליף את will בגופים אני (I) ואנחנו (we), במיוחד באנגלית יותר רשמית. לדוגמה: I shall be there at 10 o'clock. צורת השלילה של shall היא shan't. לדוגמה: We shan't be able to come.

באנגלית בריטית המודל shall יכול לשמש גם עבור:

 •          הצעות. לדוגמה: Shall I bring some tea?
 •          הצעות. לדוגמה: ?Shall we meet at eight
 •          בקשה לעצות. לדוגמה: I'm lost. What shall I do?
 •          הבטחות. לדוגמה: shan't do anything till I hear from you.
 

Going To:

אנחנו כותבים פועל בזמן Going To על ידי שימוש בנוסחאות הבאות:
משפט חיובי: הפועל be (am, is או are, בהתאם לגוף) + going to + הצורה הבסיסית של הפועל (V1). לדוגמה: He is going to take a holiday; I'm going to leave soon.

משפט שלילה: הפועל be בהטייה המתאימה + not + going to + הצורה הבסיסית של הפועל. לדוגמה: They are going to have a baby soon.

משפט שאלה: הפועל Be בהטייה המתאימה + נושא המשפט + going to + הצורה הבסיסית של הפועל. לדוגמה: What's he going to do with all the money?

מתי אנחנו משתמשים בצורה Going To?
אנחנו משתמשים בצורה זו של העתיד במקרים הבאים:

 •          כאשר אנחנו רוצים לדבר על תוכניות או כוונות לעתיד, משהו שאנחנו מתכננים לעשות. שים לב שהתוכניות אם לא מוגדרות כמו תוכניות שמתוארות בזמן Present Progressive. לדוגמה: We are going to travel around the world.
 •          כאשר אנחנו רוצים לבטא תחזית או חיזוי של משהו, לרוב בעתיד הקרוב. בדרך כלל ישנן אי אלו עדויות בהווה אשר מגלות לנו לגבי העתיד. לדוגמה: , Look at those clouds. It's going to rain.

שים לב: אנחנו משתמשים בצורת העבר של Going To (was/were + going to + הצורה הבסיסית של הפועל) כדי לתאר תוכניות בעבר (שאף אחד לא הוציא לפועל) או תחזיות בעבר. לדוגמה: They said it was going to rain, but it didn't.

הערה - About To: אנחנו יכולים להשתמש ב-about to עבור כוונות ותחזיות בעתיד הנראה לעין. אנחנו משתמשים לעתים קרובות במילה just כדי להמחיש את המידיות. לדוגמה: , I'm just about to leave. Can I phone you back? I think we should get inside quickly. It's about to rain.

בעבר: He was about to fall when his friend caught him. They were just about to start building when a court order arrived.

שים לב כי יש הבדל בין שני הביטויים הבאים:

He is going to dive into the pool. - מתישהו העתיד הקרוב
He is about to dive into the pool.
- מייד.

ההבדל בין will ובין going to:

 •          אם הזמן הדיבור אנחנו מחליטים החלטה עתידית, נשתמש ב-will. לדוגמה: I've decided. I'll have the salad bar.
 •          אנחנו גם משתמשים ב-Future Simple (will) עבור דברים שאין לנו שליטה עליהם (משהו שלא אנחנו החלטנו לעשות) ועבור השערות. לדוגמה: Computers will be much faster in the future. Our house will be worth more next year.
 •          אם אנחנו כבר החלטנו לגבי משהו בעתיד, נשתמש ב-going to על מנת לתאר אותו. לדוגמה: I'm going out tonight for a movie with my friends.
 •          אנחנו משתמשים ב-going to אם בהווה יש עדות מוחשית לגבי התררחשות עתידית. לדוגמה: She's going to have a baby soon.
 •          כדי לתאר תחזיות וחיזויים אנחנו יכולים להשתמש הן ב-Future Simple והן ב-going to. לדוגמה: According to the weather report, it will be / is going to be cold next week.
 

The Future Progressive:

אנחנו כותבים פועל בזמן Future Progressive על ידי שימוש בנוסחאות הבאות:
משפט חיובי: will + be + הצורה הבסיסית של הפועל + ing. לדוגמה: I will be going to the bank this time tomorrow.

משפט שלילה: will not (won't) + be + הצורה הבסיסית של הפועל + ing. לדוגמה: I won't be sitting on the beach tomorrow afternoon.

משפט שאלה: Will + נושא המשפט + be + הצורה הבסיסית של הפועל + ing. לדוגמה: Will you be using the car this evening?

מתי אנחנו משתמשים בזמן Future Progressive?
אנחנו משתמשים ב-Future Progressive במקרים הבאים:

 •          כדי לתאר פעולה שתהיה במהלך התרחשותה בזמן נתון בעתיד [ממש כמו שאנחנו משתמשים ב-Present Progressive כדי לתאר פעולה שמתרחשת כעת]. לדוגמה: Meet me at 7.00 tonight. I'll be waiting at the entrance to the cinema.
 •          כדי לרמוז כי משהו בעתיד אורגן לפני כן. לדוגמה: This time next week, we will be showing the same film for those who come tonight.
 •          כדי לשאול אנשים לגבי התוכניות העתידיות שלהם. במיוחד אם אנחנו רוצים משהו או רוצים שהם יעשו משהו. לדוגמה: Will Ruth be staying with you next month? Will you be going to the bank this afternoon?

הערה: הזמן בעתיד יכול להיות נקודת זמן מסויימת, או תקופת זמן יותר ארוכה. לדוגמה: I'll be waiting for you at the entrance at 2 o'clock. He will be studying all tomorrow morning.

The Future Perfect Simple:

מתי אנחנו משתמשים בזמן Future Perfect Simple?
אנחנו משתמשים ב-Future Perfect Simple כדי לתאר פעולות שיושלמו בנקודה כלשהי בעתיד, או פעולות עתידיות שיקרו לפני פעולה עתידית אחרת בזמן נתון בעתיד. זמן זה יצויין על ידי ביטויים כמו by this time או by the time. לדוגמה: By this time tomorrow, I will have finished my exams; By the time you get here, we'll have done all the work.

אנחנו כותבים פועל בזמן Future Perfect Simple על ידי שימוש בנוסחאות הבאות:
משפט חיובי: will + have + הצורה השלישית של הפועל (V3). לדוגמה: By this time tomorrow, I will have finished all my duties.

משפט שלילה: will not (won't) + have + V3. לדוגמה: I can't hand in my project next week. I won't have finished it by then.

משפט שאלה: Will + נושא המשפט + have + V3. לדוגמה: Will you have done your homework by this time tomorrow?

The Future Perfect Progressive:

מתי אנחנו משתמשים בזמן Future Perfect Progrssive?
אנחנו משתמשים ב-Future Perfect Progressive על מנת להדגיש את אורך הזמן שבו פעולה או אירוע יתרחשו בעתיד עד לנקודה עתידית מסויימת. לדוגמה: In five minutes I will have been sitting here four two hours; Martin will have been working here for twenty-five years by December 1st.

אנחנו כותבים פועל בזמן Future Perfect Progressive על ידי שימוש בנוסחאות הבאות:
משפט חיובי: will + have + been + הצורה הבסיסית של הפועל + ing. לדוגמה: Tomorrow I'll have been fishing all day.

משפט שלילה: will not (won't) + have + been + הצורה הבסיסית של הפועל + ing. לדוגמה: He won't have been playing the computer tomorrow, because his mother punished him.

משפט שאלה: Will + נושא המשפט + have + been + הצורה הבסיסית של הפועל + ing. לדוגמה: Will you have been sitting here for hours?

מה קשור?
 איך בונים משפטי תנאי באנגלית?
 מה זה Reported Speech
 מהו זמן הווה באנגלית?
 מהו זמן עבר באנגלית?
 מהם הפעלים יוצאי הדופן באנגלית?


TOP בחזרה לראשית הדף

 

Copyright © Brain-Kingdom.com 2005-2016. כל הזכויות שמורות ל-Brain Kingdom. ראה הצהרת זכויות יוצרים | הצהרת פרטיות | תנאי שימוש | יצירת קשר | פרטי החברה | מפת האתר | צור קשר עם מנהל האתר