כל הרווחים מפרסום נתרמים לצדקה
Brain Kingdom תנ"ך ומקרא
מהו חזון "העצמות היבשות"?

חזיון זה הוא ללא ספק חזיון הנחמה המפורסם ביותר של יחזקאל ומן המרשימים ביותר בספרות הנבואה כולה. הנביא מבסס את חזיונו על אימרה שהייתה שגורה בפי העם: "יבשו עצמותינו ואבדה תקוותנו נגזרנו לנו". תוכנו של החזיון הוא פשוט: אלוהים יחיה את כל העצמות היבשות ויביאן אל אדמת ישראל

מי היה הנביא יחזקאל?

הנביא יחזקאל היה מגולי יהודה וממשפחת כוהנים מיוחסת שגלתה לבבל בגלות יהוכין, בשנת 597 לפנה"ס. כמרבית גולי יהודה, מקום ישובו היה בישוב תל אביב אשר בבבל. שם התחיל לנבא בשנה החמישית לגלות יהוכין. התאריך האחרון של נבואתו הוא בשנת עשרים ושבע לגלות יהוכין, ומכאן נמצא שכל נבואתותיו נאמרו בתקופה של עשרים ושתיים שנה. הדעה הרווחת היא כל נבואותיו של יחזקאל נאמרו בגלות בבל