כל הרווחים מפרסום נתרמים לצדקה
Brain Kingdom היסטוריה
מה הייתה מהפכת הדפוס?
המצאת הדפוס באירופה באמצע המאה ה-15 נחשבת למהפכה, מאחר והיא חוללה תמורות ניכרות בתחומי החיים השונים. מהפכת הדפוס התרחשה באירופה לפני כ-550 שנה. הספרים המודפסים הכילו ידע רב והם הודפסו במספר עותקים גדול בהרבה מאשר כמות כתבי היד המועתקים שקדמו להם, והם הופצו בארצות השונות.

יוהן גוטנברג - ממציא הדפוס באירופה:

יוהן גוטנברג, צורף זהב מגרמניה, הוא שנחשב לממציא הדפוס באירופה. בשנת 1456, הוא הוציא לאור בבית הדפוס שלו את הספר המודפס הראשון. ספר זה היה כתבי הקודש (BIBLE) בשפה הלטינית. הדפסת הספר ארכה כשלוש שניים והוא יצא בהוצאה מהודרת.

לפני המצאתו של גוטנברג, נהגו לגלף בלוח עץ אותיות צמודות זו לזו, למרוח עליהם צבע ולהדקן אל נייר. כל לוח שכזה התאים להדפסת עמוד אחד בלבד, בכמה עותקים. גוטנברג בנה מתקן ליציקת אותיות מעופרת מותכת. בעזרת מתקן זה יצק כמויות גדולה של אותיות הא"ב הלטיני בגובה אחיד. האותיות היו ניידות והונחו בתיבות אחסון המחולקות לתאים- תא לכל אות. את אותיות אלה אפשר היה לצרף למילים ולמשפטים, ולסדר בתבניות של שורות, טורים ועמודים. [האותיות הניידות הומצאו בסין במאה ה-11, 400 שנה לפני שהומצאו באירופה. תחילה הן היו עשויות חרס ואח"כ בדיל. אך כיוון שהכתב הסיני כולל עשרות אלפי סימנים, ולא אותיות האלף-בית, לא התפתחה בסין תעשיית דפוס, כפי שהתפתחה באירופה].

בשלב זה נזקק גוטנברג לדיו מתאים להדפסה. הדיו ששימש לכתיבה ולהעתקה ביד לא התאים לאותיות המתכת של הדפוס. בעזרת צבעי שמן של ציירים, הכין גוטנברג דיו מתאים. הוא משח בו את אותיות הדפוס, הכניס את לוחות האותיות למכבש דפוס, והידק עליהם גיליון נייר. כדי להדפיס כמה עותקים, חזר על פעולת ההידוק על גבי דפים נוספים. כשסיים להדפיס גיליון, פירק את האותיות, החזיר אותן לתיבת התאים והשתמש בהם שוב ושוב לסידור והדפסה של גיליונות נוספים.

המצאתו של גוטנברג הופצה במהירות. כחמישים שנה לאחר הדפסת כתבי הקודש בבית הדפוס של גוטנברג, כבר היו בתי דפוס ב-260 ערים באירופה. הספרים המודפסים במספר העותקים הרב ביותר היו כתבי הקודש וספרים בודדים מתוכם, ובעיקר ספר תהילים.

גורמים חברתיים וטכנולוגיים מובילים ליצירת הדפוס:

המצאת הדפוס באירופה במאה ה-15 ענתה על צורך חברתי-תרבותי; בערים ובמדינות שהתפתחו באירופה נדרשו אנשים משכילים, שיוכלו למלא תפקידים במנהל, במסחר ובבנקאות. אנשים רבים רצו ללמוד, ולכן הוקמו בערים רבות אוניברסיטאות. מספר הלומדים גדל ועמו גדל גם הביקוש לספרים. אך המחסור בספרים היה גדול - בכל רחבי אירופה היו אז רק כמה אלפי כתבי יד, והמעתיקים לא הצליחו לספק את הדרישה הרבה. בכדי להקל על המחסור בספרים של תלמידיהן, קבעו האוניברסיטאות תקנות שהסדירו את מחירי הספרים ואת דמי ההשאלה. בנוסף לכך הקימו האוניברסיטאות ספריות ובהן ספרים שנועדו לקריאה במקום. בספריית האוניברסיטה של בולוניה, שנחשבה לאחת הגדולות באירופה, היו במאה ה-14 כאלף ספרים.

התקדמות הטכנולוגיות בתחומים השונים באירופה יצרה תנאים טובים להתפתחות הדפוס. תעשיית הניר שהתפתחה באירופה הייתה תנאי מוקדם למהפכת הדפוס. לתעשיית הנייר סייעה תעשיית האריגים. כמויות גדולות של אריגים יוצרו עם התפתחות השימוש באופן הטוויה המונע בכח המים. כאשר במאה ה-14, התגבר ייצור בגדי הפשטן, החלו להפוך לנייר מהבגדים שיצאו מכלל שימוש. [כבר המצרים הקדמונים השתמשו בנייר. הם יצרו אותו מסיבים של צמח הפפירוס, שהוא מקורה של המילה PAPER. בסין הומצא הנייר בראשית המאה ה-2, ושם הוא הוכן ממשי או מצמחי סיבים, כגון פשתן. המוסלמים למדו משבויים סיניים את סוד ייצור הניר והעבירו אותו לכמה מרכזים באימפריה שלהם. ממרכזים אלו התפשטה תעשיית הנייר לאירופה. בהבדל מהסינים, המוסלמים ייצרו את הנייר מבד הכותנה].

ככל שהתרבו המרכזים שבהם ייצרו נייר וכמות הנייר גדלה,כך הלך ופחת מחירו. במאה ה-19 החלו לפתח נייר מעיסת עץ, כשם שעושים זאת בימינו.

גם תעשיית המתכת תרמה להתפתחות הדפוס, לדוגמה: ליצירת תותחים הייתה נחוצה כמות גדולה של ברזל וארד. במהלך העבודה למדו את תכונות הברזל - קשיות, חוזק גמישות - וכן למדו להפוך מתכת לנוזלית ולצקת אותה בתבניות.

עקרון הכבישה, שכלל הפעלת לחץ, דחיסה והידוק בכח, כדי להדפיס על הנייר לא היה חדש. כבר בסין השתמשו המדפיסים במכבש, ובארצות הים התיכון השתמשו בו עוד לפני הספירה לכבישת זיתים לשמן ולסחיטת ענבים ליין.

מהפכת הדפוס:

הדפוס שימש כלי ביטוי לכל: המלכים פרסמו באמצעותו חוקים וצווים, וגם הדפיסו בולים הנושאים את דיוקנם. גם מתנגדי השלטון יכלו להדפיס ולהפיץ את דעותיהם נגד השליטים או הכנסייה. לעתים מנעה הכנסייה הפצת דעות שנחשבו מסוכנות בעיניה, באמצעות החרמת ספרים או שריפתם.

רוב כתבי היד שהועתקו עד להמצאת הדפוס נכתבו בלטינית שהייתה גם שפת הלימוד בכל האוניברסיטאות ושפת הפולחן בכנסיות. עם המצאת הדפוס החלו להדפיס ספרים בלשון המדוברת בארצות אירופה: אנגלית, צרפתית, איטלקית, ספרדית, גרמנית ועוד. בשפות הללו הודפסו כתבי קודש, ספרות יפה וספרי מדע, ולפיכך גם אנשים שלא ידעו לטינית, יכלו לקרוא את כתבי הקודש בלשונותיהם ולרכוש ידע בתחומים רבים. ככל שגדל מספר הספרים המודפסים בלשונות האירופאיות, התרחב קהל הקוראים בהן והלשונות הללו התעשרו. בעוד שקודם לכן, לשונות אלו היו רק לשונות מדוברות, הן עתה נעשו גם שפות הלימוד, המחקר והספרות.

הדפוס הביא לשגשוג בהפצת הספרים. לפני המצאתו, לפי הערכה, היו באירופה רק כמה אלפי כתבי יד, ואילו כחמישים שנה לאחר המצאת הדפוס הופצו באירופה קרוב לעשרה מיליון עותקים של ספרים מודפסים.

המצאת הדפוס אפשרה לאנשים רבים, ובהם פשוטי העם, ללמוד קורא וכתוב ולרכוש השכלה, דבר שהיה במשך דורות רבים נחלתם הבלעדית של יחידם מן המעמדות העליונים: עשירים, אנשי כנסיה ואנשי שלטון. לאחר המצאת הדפוס, הלומדים לא היו זקוקים עוד לשנן בעל פה ולזכור מידע רב, אלא יכלו להיעזר בספרים. עם התפתחות הדפוס נוספו לספרים עזרים, כמו תוכן עניינים ומספרי עמודים, ואלו הקלו על התמצאות בהם. הלימוד נעשה אפוא קל ונוח, ואנשים במספר הולך וגדל יכלו להצטרף אל מעגל הלומדים.

בנוסף לכך, מהפכת הדפוס הביאה להתפתחותם של מגוון מקצועות חדשים הקשורים בו, כמו למשל, בעל בית דפוס או מוציא לאור, סדר (מעמד העמודים), בודק טעויות דפוס, פועל דפוס, עיתונאי, מוכר ספרים וספרן.