כל הרווחים מפרסום נתרמים לצדקה
Brain Kingdom מתמטיקה
מהן נוסחאות הכפל המקוצר?

נוסחאות הכפל המקוצר למעלה שנייה:

נוסחאות הכפל המקוצר למעלה שלישית: