כל הרווחים מפרסום נתרמים לצדקה
Brain Kingdom אנגלית כשפה שניה
מהו זמן עתיד באנגלית?

Future Simple:

אנחנו כותבים פועל בזמן Future Simple על ידי שימוש בנוסחאות הבאות:
משפט חיובי: will + הצורה הבסיסית של הפועל (V1). לדוגמה: I'll help you with your homework tonight.

משפט שלילה: will + not + הצורה הבסיסית של הפועל. הקיצור של will not הוא won't. לדוגמה: We won't pick fruit tomorrow.

משפט שאלה: Will + נושא המשפט + הצורה הבסיסית של הפועל. לדוגמה: Will you help him with his homework?

מתי אנחנו נשתמשים בזמן Future Simple?
אנחנו משתמשים בזמן זה במקרים הבאים:

הערה: באנגלית פורמלית אנחנו משתמשים בזמן Future Simple אף כדי לתאר תוכניות ברורות בסיטואציות רשמיות. באנגלית יום-יומית, אנחנו משתמשים בזמן הווה. לדוגמה: The managing director of the company will visit this country next month..

הערה -Shall: המודל shall יכול להחליף את will בגופים אני (I) ואנחנו (we), במיוחד באנגלית יותר רשמית. לדוגמה: I shall be there at 10 o'clock. צורת השלילה של shall היא shan't. לדוגמה: We shan't be able to come.

באנגלית בריטית המודל shall יכול לשמש גם עבור:

 

Going To:

אנחנו כותבים פועל בזמן Going To על ידי שימוש בנוסחאות הבאות:
משפט חיובי: הפועל be (am, is או are, בהתאם לגוף) + going to + הצורה הבסיסית של הפועל (V1). לדוגמה: He is going to take a holiday; I'm going to leave soon.

משפט שלילה: הפועל be בהטייה המתאימה + not + going to + הצורה הבסיסית של הפועל. לדוגמה: They are going to have a baby soon.

משפט שאלה: הפועל Be בהטייה המתאימה + נושא המשפט + going to + הצורה הבסיסית של הפועל. לדוגמה: What's he going to do with all the money?

מתי אנחנו משתמשים בצורה Going To?
אנחנו משתמשים בצורה זו של העתיד במקרים הבאים:

שים לב: אנחנו משתמשים בצורת העבר של Going To (was/were + going to + הצורה הבסיסית של הפועל) כדי לתאר תוכניות בעבר (שאף אחד לא הוציא לפועל) או תחזיות בעבר. לדוגמה: They said it was going to rain, but it didn't.

הערה - About To: אנחנו יכולים להשתמש ב-about to עבור כוונות ותחזיות בעתיד הנראה לעין. אנחנו משתמשים לעתים קרובות במילה just כדי להמחיש את המידיות. לדוגמה: , I'm just about to leave. Can I phone you back? I think we should get inside quickly. It's about to rain.

בעבר: He was about to fall when his friend caught him. They were just about to start building when a court order arrived.

שים לב כי יש הבדל בין שני הביטויים הבאים:

He is going to dive into the pool. - מתישהו העתיד הקרוב
He is about to dive into the pool.
- מייד.

ההבדל בין will ובין going to:

 

The Future Progressive:

אנחנו כותבים פועל בזמן Future Progressive על ידי שימוש בנוסחאות הבאות:
משפט חיובי: will + be + הצורה הבסיסית של הפועל + ing. לדוגמה: I will be going to the bank this time tomorrow.

משפט שלילה: will not (won't) + be + הצורה הבסיסית של הפועל + ing. לדוגמה: I won't be sitting on the beach tomorrow afternoon.

משפט שאלה: Will + נושא המשפט + be + הצורה הבסיסית של הפועל + ing. לדוגמה: Will you be using the car this evening?

מתי אנחנו משתמשים בזמן Future Progressive?
אנחנו משתמשים ב-Future Progressive במקרים הבאים:

הערה: הזמן בעתיד יכול להיות נקודת זמן מסויימת, או תקופת זמן יותר ארוכה. לדוגמה: I'll be waiting for you at the entrance at 2 o'clock. He will be studying all tomorrow morning.

The Future Perfect Simple:

מתי אנחנו משתמשים בזמן Future Perfect Simple?
אנחנו משתמשים ב-Future Perfect Simple כדי לתאר פעולות שיושלמו בנקודה כלשהי בעתיד, או פעולות עתידיות שיקרו לפני פעולה עתידית אחרת בזמן נתון בעתיד. זמן זה יצויין על ידי ביטויים כמו by this time או by the time. לדוגמה: By this time tomorrow, I will have finished my exams; By the time you get here, we'll have done all the work.

אנחנו כותבים פועל בזמן Future Perfect Simple על ידי שימוש בנוסחאות הבאות:
משפט חיובי: will + have + הצורה השלישית של הפועל (V3). לדוגמה: By this time tomorrow, I will have finished all my duties.

משפט שלילה: will not (won't) + have + V3. לדוגמה: I can't hand in my project next week. I won't have finished it by then.

משפט שאלה: Will + נושא המשפט + have + V3. לדוגמה: Will you have done your homework by this time tomorrow?

The Future Perfect Progressive:

מתי אנחנו משתמשים בזמן Future Perfect Progrssive?
אנחנו משתמשים ב-Future Perfect Progressive על מנת להדגיש את אורך הזמן שבו פעולה או אירוע יתרחשו בעתיד עד לנקודה עתידית מסויימת. לדוגמה: In five minutes I will have been sitting here four two hours; Martin will have been working here for twenty-five years by December 1st.

אנחנו כותבים פועל בזמן Future Perfect Progressive על ידי שימוש בנוסחאות הבאות:
משפט חיובי: will + have + been + הצורה הבסיסית של הפועל + ing. לדוגמה: Tomorrow I'll have been fishing all day.

משפט שלילה: will not (won't) + have + been + הצורה הבסיסית של הפועל + ing. לדוגמה: He won't have been playing the computer tomorrow, because his mother punished him.

משפט שאלה: Will + נושא המשפט + have + been + הצורה הבסיסית של הפועל + ing. לדוגמה: Will you have been sitting here for hours?