כל הרווחים מפרסום נתרמים לצדקה
Brain Kingdom היסטוריה
איך הומצא הכדורגל?

מאמר זה מתאר איך הומצא הכדורגל ואיך התגלגל מסין במאה השניה לפני הספירה ועד למשחק שאנו מכירים היום

איך התנהלה התנועה הציונית בימיו של הרצל?

מאמר זה מתאר מי היה הרצל ומה היה פתרונו ל"בעיית היהודים", איך הרצל פעל כדי להשיג צ'רטר ליהודים, על הקונגרס היהודי הראשון בבאזל, פולמוס אוגנדה והביקורת של אחד העם על דרכיו של הרצל

לקסיקון למונחים היסטורים

מאמר זה מסביר בקצרה מונחים היסטוריים נפוצים

מה היו גילויי המלחמה הקרה?

מאמר זה מתאר איך באה לידי ביטוי היריבות בין ארה"ב וברית המעוצות במה שכונה המלחמה הקרה. אילו ארגונים כלכליים וצבאיים הקימו כל אחד מן הצדדים, משבר ברלין, תוכנית מרשל ודוקטרינת טרומן כחלק ממדיניות הבלימה של ארצות הברית

מה היו דפוסי הפעילות הציונית בארצות אגן התיכון בין שתי מלחמות העולם?

ראשיתה של הפעילות הציונית בארצות האיסלם הייתה מיד לאחר הקונגרס הציוני הראשון בבזל בשנת 1897. מתן הצהרת בלפור וסיום מלחמת העולם הראשונה העניקו זריקת עידוד לפעילות הציונית במדינות צפון אפריקה. הפעילות הציונית הקיפה כמעט את כל ארצות האסלם, גם אם לא הותרה בכולן, והייתה בעלת דפוס פעילות מודרני כחלק המהמודרניזציה. הפעילות הציונית התבטאה בהקמת מפלגות, ארגונים, עתונים, סניפי הכשרה עצמית ועוד

מה היו הגורמים למשבר הכלכלי הגדול בארה"ב ב-1929?

המאמר מסביר מה היו הגורמים לפריצתו של המשבר הכלכלי הגדול בארצות הברית ב-1929, ומה היו השפעותיו באמריקה ועל כלכלת אירופה ואסיה

מה היו הסיבות לעלייה לארץ ישראל בשנות ה-20?

המאמר מתאר את הסיבות שהביאו לעליה השלישית והעליה הרביעית של יהודים ממזרח אירופה לארץ ישראל במהלך שנות ה-20

מה היו התמורות ביהודי ארצות האיסלם בין שתי מלחמות העולם?

באירופה - היהודים עוברים תהליכי מודרניזציה תוך השפעת החברה הסובבת אותם. תהליכים אל התאפינו בהתקרבות לאוכלוסיה המקומית, תוך חיקוי אופן החיים, צורת המחשבה והחילון. בארצות האסלם התהליך היה שונה מאוד: היהודים מתרחקים מהמוסלמים והם מתקרבים לשלטון הקולוניאלי הכובש. הם אינם עוברים תהליכים של חילון והטמעות בכלל האוכלוסיה. הקהילות היהודיות מושפעות מהמפגש עם המשטר הקולוניאלי המערבי, המביא עמו מודרניזציה שגורמת לשינויים כלכליים, חברתיים ופוליטי. המודרניזציה אינה באה לידי ביטוי בהתנכרות למסורת

מה היו מאורעות תרפ"א?

המאמר מתאר את הרקע וההשפעות של מאורעות תרפ"א שפרצו בארץ ישראל ב-1921 בעקבות ביקורו של שר המשובות צ'רצ'יל בארץ

מה היו מאורעות תרפ"ט?

מאמר זה מסביר מה היה הרקע למאורעות תרפ"ט, איך הן פרצו ומה היו תוצאות המאורעות ואיך הן השפיעו על הערבים, יהודים והבריטים ששלטו בארץ

מה היו פעולותיהם של הנציבים הבריטים לפיתוח הארץ בשנות ה-20?

מאמר זה מפרט את פעולותיהם העיקריות של הנציבים הרברט סמואל והלורד פלומר לפיתוח ארץ ישראל בשנות ה-20

מה הייתה המהפכה האמריקנית?

מאמר זה מתאר את השתלשלות האירועים מתחילת ההתיישבות באמריקה הצפונית כמאה שנים לאחר גילויה על ידי קולומבוס ועד מרידת המושבות האמריקאיות בשלטון האנגלי ומלחמת העצמאות האמריקאית

מה הייתה המהפכה הדתית באירופה?

במאה ה-16 התרחשה באירופה מהפכה דתית שפילגה את הנצרות. מהפכה זו לוותה במלחמות דת. המלחמות נמשכו למעלה ממאה שנים, ומאות בני אדם נפגעו במהלכן. תוצאותיהן של מלחמות אלה ניכרות עוד היום בפיצול בין זרמים שונים בנצרות ובמאבקים אלימים הממשיכים להתקיים על רקע הפילוג הדתי

מה הייתה המהפכה הצרפתית?

מאמר זה מתאר את צרפת ערב המהפכה, הגורמים למהפכה, איך היא פרצה ואיך צרפת עברה מהמהפכה לשלטון הטרור של רובספייר

מה הייתה המהפכה הרוסית?

מאמר זה מסביר מהו סוציאליזם ואיך לנין ניסה להתאים את תורתו של מרס לתנאים ברוסיה. כמו כן, המאמר מתאר את שתי המפכות שפרצו ברוסיה - מהפכת פברואר ומהפכת אוקטובר, בה עלתה המפלגה הקומוניסטית לשלטון ברוסיה

מה הייתה המהפכה התעשייתית?

המהפכה התעשייתית הביאה לשינויים רבים וחשובים בתחום הכלכלה והטכנולוגיה. השפעתם של השינויים הללו בכל תחומי החיים וברוב ארצות העולם הייתה כה עצומה עד כי ניתן לראות בהם מהפיכה. המונח "מהפכה תעשייתית" מתאר את ההתרחשויות בתחום הכלכלי והחברתי במחצית השני של המאה ה-18 ובמאה ה-19. אנגליה הייתה המדינה הראשונה שבה ניכרו סימניה הבולטים של המהפכה ומאוחר יותר עברו גם על המדינות האחרות תהליכים מהפכניים דומים

מה הייתה העלייה השנייה?

מאמר זה מסביר מה הייתה העלייה השניה, מה היו העולים, הקשיים בהם נתקלו בארץ, כיבוש העבודה העברית, כיבוש השמירה והקמת ארגון השומר, כיבוש השפה העברית ומלחמת השפות, הקמת ישובים חדשים ומפלגות פוליטיות חדשות

מה הייתה מדיניות הניו-דיל של רוזוולט?

מיד עם הבחרו לנשיא פעל רוזוולט במרץ ליישום תוכנית הניו-דיל. תוכנית זו לא הייתה תוכנית מוכנה מראש, אלא ניסוי וטעייה -- לנסות כל דרך אפשרית עד שתושג התקדמות בכיוון הרצוי. רוזוולט העדיף את הדרך האמצעית, כלומר להשאיר את המפעלים והחברות בבעלות פרטית, אך להגביר את הפיקוח מצד הממשל הפדרלי. העקרונות שהנחו את רוזוולט בביצוע התוכנית: סעד- מתן הלוואות, תמיכות וסובסידיות לנזקקים; שיקום- תוכנית הבראה לאומית בתחומי הכלכלה השונים; ורפרומה- על הממשל לערוך שינוי יסודי בכלכלה האמריקנית כדי שמשבר חדש לא יקרה

מה הייתה מהפכת הדפוס?

המצאת הדפוס באירופה באמצע המאה ה-15 נחשבת למהפכה, מאחר והיא חוללה תמורות ניכרות בתחומי החיים השונים. מהפכת הדפוס התרחשה באירופה לפני כ-550 שנה. הספרים המודפסים הכילו ידע רב והם הודפסו במספר עותקים גדול בהרבה מאשר כמות כתבי היד המועתקים שקדמו להם, והם הופצו בארצות השונות

מה זה גטו?

בהקשר היהודי, הגטו הינו הכינוי הן לצורת ההתיישבות היהודית בגולה ברבעים וביישובים נפרדים, מסוגרים בתוך עצמם מבחינה תרבותית מהעמים הלא-יהודיים, והן כינוי לרעיון הגולה עצמו, שבמרכזו עמדה ההסתגרות מרצון ומכפייה של היהודים בפני העמים האחרים. בהקשר אחר, משמש הגטו בשם של המחנות בהם הושמו היהודים במהלך השואה על ידי הנאצים, על מנת להצר את רגליהם. הגטאות נודעו בתנאי המחייה הירודים באופן קיצוני, כדוגמת הצפיפות הרבה, הרעב, רדיפות החיילים, תנאי ההיגיינה הבלתי אפשריים ועוד

מה זה קומוניזם?

גישה מדינית חברתית הדוגלת בביטול הבדלי המעמדות וביצירת חברה של שיתוף, שבה אין כל רכוש פרטי. במשטר קומוניסטי כל אמצעי היצור שייכים למדינה, והיא שדואגת לצרכים הבסיסיים של האזרח. המפלגות הקומוניסטיות דוגלות בהגשמת הסוציאליזם באמצעות מהפיכה אלימה והשלטת "הדקטטורה של הפרולטריון". הבולשביקים הנהיגו משטר כזה ברוסיה לאחר מהפיכת אוקטובר 1917

מהו המשבר הכלכלי הגדול?

מאמר זה מסביר מהו המשבר הכלכלי הגדול שפרץ באוקטובר 1929 והשפיע על כלכלת העולם

מהי אנטישמיות?

התנגדות ליהודים בשל יהדותם. האנטישמיות התבטאה בדעות קדומות, בשנאה, בעוינות, באפליה, בדיכוי וברדיפות. בעבר נבעה שנאת היהודים ממדיניותה של הכנסייה הקתולית, שהאשימה את היהודים ברצח ישו ובסירוב להכיר בנצרות כדת האמת. שנאה היהודים במאה ה-19, שכונתה בשם "אנטישמיות", נשענה כביכול על בסיס מדעי ורציונלי. אחד מעקרונותיה של האנטישמיות המודרנית היה תורת הגזע, שקבעה כי היהודים הם עם מזיק ומסוכן ויש לדחותם מן החברה הכללית

מהי הכרזת כורש?

מאמר זה מסביר מהי הכרזתו של כורש, מלך האימפריה הפרסית שכבשה את האימפריה הבבלית ובתוכה גם את ארץ ישראל, ומה הייתה משמעות ההכרזה עבור היהודים

מהי המלחמה הקרה?

המלחמה הקרה היא עימות גלובלי ועוינות בין שתי מעצמות שצמחו תוך כדי מלחמת העולם השניה: ארצות הברית ובעלות בריתה (הגוש המערבי) מול ברית המועצות ובעלות בריתה (הגוש המזרחי)

מהי הצהרת בלפור?

המאמר מסביר מהי הצהרת בלפור, מה היה נוסח שלה ומה היו ההבדלים בינו לבין הנוסח שקיוו הנציגים הציונים ומה היו התגובות לה בקרב היהודים, הערבים והבריטים

מהי השואה?

השואה היא הכינוי שניתן לרצח-העם והניסיון השיטתי להשמיד את כל בני העם היהודי, שביצעו הנאצים ועוזריהם במהלך מלחמת העולם השנייה. במידה פחותה נרצחו בשואה גם בני קבוצות אחרות שנחשבו ל"נחותות" לפי עקרונות הנאציזם. בהגדרתה הרחבה יותר, מתחילה תקופת השואה כבר ב-1933, אז עלתה המפלגה הנאצית לשלטון בגרמניה והחלו רדיפות היהודים.

מהי מלחמת העולם הראשונה?

מלחמת העולם הראשונה, שהתרחשה בין השנים 1914 - 1918, הייתה המלחמה הראשונה שהיו מעורבות בה אומות המקיפות חצי מהגלובוס, כלומר - מלחמת עולם. מלחמה זו נקראה לרוב המלחמה הגדולה או המלחמה שתסיים את המלחמות, עד שהחלה מלחמת העולם השנייה. המלחמה הייתה בין בעלות הברית [בריטניה, מדינות האימפריה הבריטית, צרפת, רוסיה, בלגיה, יפן, סרביה, איטליה (ממאי 1915), פורטוגל (ממרץ 1916), רומניה (מאוגוסט 1916), ארה"ב (מאפריל 1917) ויוון (מיולי 1917)] ובין מדינות המרכז (גרמניה, אוסטרו-הונגריה, תורכיה (מנובמבר 1914) ובולגריה (מאוקטובר 1915)]

מהי מלחמת העולם השניה?

מלחמת העולם השנייה היא המלחמה הגדולה ביותר שידעה האנושות, כמו כן היא המלחמה היחידה שבה נעשה שימוש בנשק גרעיני. למלחמה היו שתי חזיתות עיקריות: הראשונה והעיקרית שבהן היא החזית האירופאית שהשתרעה על רוב שטח אירופה, חלקים מאסיה בתחום רוסיה וחלקה הצפוני של אפריקה. השניה היא החזית הפסיפית, שבה נלחמו בעיקר ארצות הברית ויפן. המלחמה הייתה בין "בעלות הברית" [בראשן בריטניה, צרפת, בריה"מ, ארה"ב וסין] ובין "מדינות הציר" [בראשן של גרמניה, איטליה ויפן ]. במהלך מלחמת העולם השנייה נרצחו יותר מששה מיליון יהודים בשואה.

מהי מלחמת העצמאות?

מלחמת העצמאות או מלחמת השחרור - המלחמה לעצמאות ישראל, פרצה עקב התנגדותם של ערביי ארץ ישראל ומדינות ערב להחלטת האומות המאוחדות על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. הערבים פעלו למנוע את הגשמת ההחלטה ולהגיע לשליטה ערבית על הארץ. ערביי ארץ ישראל החלו בלחימה מיד לאחר החלטת עצרת האו"ם, כשהם נעזרים בכוחות בלתי סדירים שבאו מבחוץ. מדינות ערב הצטרפו למלחמה, עם צבאותיהן הסדירים, בפלישה למדינה שזה עתה הוקמה, מיד עם הכרזת העצמאות

מהי מלחמת ששת הימים?

מלחמת ששת הימים (5-10/6/1967) החלה כמכה מקדימה שהנחיתה ישראל על צבאות ערב ב-5 ביוני 1967. המלחמה ארכה שישה ימים ובה שילשה מדינת ישראל את שטחה, ובין היתר כבשה את סיני, ירושלים ורמת הגולן

מהי פרשת דרייפוס?

פרשת דרייפוס היא עלילה אנטישמית בצרפת בה הואשם אלפרד דרייפוס קצין בדרגת סרן בריגול לטובת גרמניה. העיתון שפרסם זאת לראשונה היה עיתונו של האנטישמי אדוארד דרימון "הדיבור החופשי". ברקע יש לציין שהיה זה בתקופה שהעם הצרפתי ביקש לנקום על התבוסה לגרמנים ב-1870

מהי רפובליקת ווימאר?

לאחר סיום מלחמת העולם הראשונה, בלחץ מדינות ההסכמה, שלא הסכימו לחתום הסכם כניעה עם המשטר הישן, הוקמה בגרמניה ממשלה דמוקרטית, היא רפובליקת ווימאר. מאמר זה מפרט את קשייה של הרפובליקה בשנים הראשונות, תקופת השגשוג תחת שלטונו של שטרזמן והסיבות לנפילתה

מהי שיבת ציון?

שיבת ציון התרחשה בשנת 538 לפנה"ס בעקבות הצהרת כורש, מלך פרס ששלטה בארץ באותה תקופה

מהם ה"פרוטוקולים של זקני ציון"?

הפרוטוקולים של זקני ציון הוא המסמך האנטישמי הנפוץ ביותר בעולם, שהיה גם בעל השפעה עצומה ומזעזעת על תולדות המאה ה-20 וגורל היהודים

מהם כשפים וכישוף?

כישוף הוא מסכת אמונות ומעשים המבוססת על האמונה שהאדם מסוגל לשלוט בכוחות הטבעיים והעל טבעיים המשפיעים על חיינו. זו היא אמונה שיש בידי בני אדם מסויימים הכוחות לבצע דברים, שבני אדם אינם מסוגלים לעשות. אנשים שמייחסים להם כושר כישוף נקראים מכשפים או מכשפות, ולפי האמונה הם שואבים את כוחם הנסתר מכוחות על טבעיים, ובמסורת האירופאית מן השטן. בשם מאגיה שחורה, מכנים את הפעלתם לכאורה של כוחות הטבע באמצעים על-טבעיים למטרות שליליות

מי היה בנימין זאב הרצל?

בנימין זאב (תיאודור) הרצל, היה חוזה מדינת ישראל ומייסד הציונות כתנועה מדינית

מי היה וולפגנג אמדאוס מוצרט?

גאון מוסיקלי מושלם, מגדולי המלחינים בתולדות הזמנים. כבר בהיותו בגיל רך, נודע ברחבי אירופה כילד פלא והמונים נהרו לראותו בהופעותיו ביבשת, מלהטט על כלי נגינה שונים, ומלחין יש מאין יצירות קטנות ממוחו הפורה להנאת הקהל

מי היה וינסנט ואן גוך?

צייר פוסט אימפרסיוניסטי הולנדי. אביו היה כומר. ואן גוך סחר ביצירות אמנות, מורה באנגליה והיה מיסיונר בקרב כורי פחם בבלגיה. שנת 1880 בערך פנה לציור. במרבית יצירותיו הראשונות צייר איכרים. אחרי תקופת לימודים קצרה בהאג ובאנטוורפן, עבר לפריז ומשם עבר לארל. שם, צייר את יצירותיו המפורסמות ביותר - מטעים, חמניות, דוור מקומי ומשפחתו - אך רק ציור אחד נמכר בחייו. ביקור חברו גוגן הסתיים בריב שבמהלכו כרת ואן גוך חלק מאוזנו השמאלית. ב-1889 אושפז בבית חולים לחולי נפש. את ציורו המבשר רעות "שדה חיטה ועורבים" צייר זמן קצר לפני שהתאבד. מכתביו לאחיו תיאו הם התעודה המקיפה ביותר על חייו ויצירתו

מי היה יוהן סבסטיאן באך?

מלחין גרמני. נולד באיזנאך, טורינגייה ומת בלייפציג. תהילתו של באך, שהיה אחד המלחינים המזוהים ביותר עם תקופת הבארוק, דעכה במרוצת השנים אך הושבה לתודעת הציבור במאה ה-19. מאז נחשב באך לאחד המוסיקאים והמלחינים הגדולים ביותר בכל הזמנים

מי היה לאונרדו דה-וינצ'י?

אמן ואיש מדע איטלקי בן תקופת הרנסנס. למד בפירנצה, וב-1482, עבר למילנו, ושם עבד בשירותו של הדוכס ספורצה כצייר, מהנדס ומעצב. בתקופה זו צייר את הפרסקו "הסעודה האחרונה" ואת הגרסה הראשונה של "המדונה בין הסלעים". לאחר פלישת הצרפתים למילנו, בשנת 1499, חזר לפירנצה ונתמנה למהנדס ואדריכל צבאי בשירותו של צז'רה בורג'ה. ציוריו מתקופה זו כוללים את "קרב אנגיארי", "מריה וישו עם יוחנן המטביל ואנה הקדושה" וה"מונה ליזה". כמה מציוריו לא הושלמו ואחרים לא נשתמרו בשל שימוש בטכניקות ניסיוניות. יומניו מגלים את התעניינותו הרחבה בתחומים שונים - אנטומיה, בוטניקה, גיאולוגיה, הידרוליקה ומכניקה

מי היה לודוויג ואן בטהובן?

מלחין גרמני הנחשב ל"מיכאלנג'לו של המוסיקה", בשל היכולת האמנותית הרבה בה ניחן וכמות היצירות המוזיקליות המרשימה שהשאיר אחריו. בטהובן לא היה רק אחד מגדולי המלחינים בתולדות הזמנים, אלא אף אחד מענקי הרוח בכל הדורות

מי היה מיכאלנג'לו?

פסל, צייר ואדריכל איטלקי. למד בפירנצה בהנחיית הצייר גירלנדיו ובבית הספר שבגני מדיצ'י, בחסות לורנצ'ו דה מדיצ'י. בשנים 1496-1501 פעל ברומא ופיסל את יצירותיו החשובות הראשונות, בהן ה"פייטה". אחרי כן עבר לפירנצה (1501-1505) ויצר שם, בין השאר, את הפסל דויד. בשנת 1505 ביקש ממנו האפיפיור יוליוס השני לפסל עבורו את מצבתו , וכך החל הקשר ביניהם שהיה פורה אך סוער. התקרה המפוארת שצייר בקפלה הסיסטינית בוותיקן (1508-1512) הוציאה את שמו כגדול ציירי תקופתו

מי היה פאבלו פיקאסו?

אמן ספרדי יליד מלגה. למד בברצלונה ואחרי 1900 פעל בעיקר בעיר פריז. פיקאסו נחשב לצייר החדשן והרב צדדי ביותר במאה ה-20. יצירותיו הפופולריות ביותר הן ציורי קבצנים, אקרובטים ומוקיונים מהתקופה הכחולה (1901-1904) והורודה (1905-1908), אך תקופת יצירתו המקורית ביותר החלה בציורו "העלמות מאביניון" (1907), והגיעה לשיאה בפיתוח הקוביזם. בשנת 1912 יצר את הקולז' הראשון שלו. מאוחר יותר צייר בסגנון הקלאסי סדרה של דמויות ענק, ובשנות ה-20 וה-30 של המאה הושפע במידת מה מהסוריאליזם וצייר דמויות מעוותות ומבעיתות. אחת מיצירותיו החשובות ביותר - ה"גרינקה" - מציגה תיאור מחריד של הרס בירת הבסקים במלחמת האזרחים בספרד. היה גם פסל, ליתוגרף, קרמיקאי ומעצב תפאורות. בשנת 1985 נחנך בפריז 'מוזיאון פיקסו' ובו האוסף הגדול ביותר מיצירות האמן

מי היו עזרא ונחמיה?

מאמר זה מסביר מי היו עזרא ונחמיה, מה היו מטרותיהם ומה היו פעולותיהם ביהודה, כ-80 שנה לאחר עלייתם של שבי ציון ליהודה

מי המציא את משחק הכדורסל?

משחק הכדורסל הוא אחד מהמשחקים הנפוצים והפופולאריים בעולם. למעלה ממיליון שחקני כדורסל רשומים בהתאחדויות הלאומיות השונות, החברות בפדרציה הבינלאומית לכדורסל חובבים, ה-FIBA. המשחק הומצא בסוף שנת 1891 על ידי הקנדי ד"ר ג'יימס נייסמית', מדריך ספורט ב"אגודת הצעירים הנוצריים" בעיר ספרינגפילד, מסצ'וסטס, בארצות הברית