כל הרווחים מפרסום נתרמים לצדקה
Brain Kingdom מתמטיקה
איך פותרים משוואות עם נעלם?

משוואות מציגות סימן שוויון שמשני צדדיו ביטויים אלגבריים. בפתרון השיוויון עלינו לבודד את המשתנה ולמצוא את ערכו. כלומר יש לבודד את המשתנה במשוואה באגף אחד של המשוואה. בידודו של המשתנה יעשה על ידי פעולות החשבות המתבצעות על שני אגפי המשוואה. לדוגמה:

X + 9 = 2X - 17
נבודד את המשתנה X על ידי העברתו לאגף הימני של המשוואה על ידי חיסור X משני האגפים:
X - 17 = 9
כעת נמשיך את בידודו של המשתנה על ידי העברת האיבר החופשי 17- לאגף של האיברים החופשיים במשוואה, על ידי הוספת 17 לשני האגפים:
X = 26.
וכך בעצם מצאנו את ערכו של המשתנה X. ניתן לבצע במשוואה את כל פעולות החשבון, בתנאי שהן מתבמעות על שני אגפי המשוואה.

לסיכום שלבי העבודה עם משוואות:

בשלב הראשון יש לפתוח את הסוגריים בשני האגפים ולאחר מכן יש לכנס איברים דומים, כלומר בכל צד של המשוואה לחבר משתנים עם משתנים ומספרים חופשיים עם מספרים חופשיים. לאחר מכן יש לבודד את הנעלם - המשתנה שבמשוואה באחד מאגפי המשוואה על מנת למצוא את ערכו. בידוד הנעלם יעשה על ידי ביצוע פעולות החשבון השונות (כפל, חיבור, חיסור וחילוק) המתבצעות על שני אגפי המשוואה.