כל הרווחים מפרסום נתרמים לצדקה
Brain Kingdom מידע שימושי
איך משחקים כדורגל?

בכל קבוצה 11 שחקנים המתחלקים לתוקפים ולמגינים. המשחק מתנהל על ידי שופט, הנעזר בשני קוונים (שופטי קו) הנעים לאורך קווי הצד של המגרש ומסמנים לשופט בנפנוף דגלון שבידיהם, בעיקר כאשר הכדור יוצר מתחום המגרש.

השוער הוא השחקן היחיד הרשאי לגעת בכדור בידיו במהלך המשחק, אך גם זאת רק בשטח רחבת העונשין, שהיא מלבן לאורך 16.5 מטר מכל צד של קורות השער ו-16.5 מטר כלפי מרכז המגרש.

השער מורכב משני מוטות אנכיים, המכונים קורות, שהמרחק ביניהן הוא 7.32 מטרים, והם מחוברים זה לזה במשקוף אופקי בגובה של 2.44 מטרים. מאחורי השער פרושה רשת. מטרת המשחק היא להחדיר את הכדור בצורה חוקית והוגנת לשער. הקבוצה המבקיעה מספר רב יותר של שערים היא המנצחת. מותר להבקיע שער בעזרת חלקי הגוף השונים - פרט לידיים. הכדור חייב לעבור את קו השער במלואו, על מנת שיחשב "שער".

אורכו המרבי של מגרש הכדורגל הוא 120 מטר והמזערי הוא 90 מטר, בעוד שתחומי הרוחב נעים בין 90 ל-45 מטר. הכדור הוא עגול, משקלו 396-453 גרם והיקפו 69-71 ס"מ. משך המשחק הוא בדרך כלל 90 דקות המחולקות לשתי מחציות בנות 45 דקות וביניהן הפסקה. לפני פתיחת המשחק מטילים ראשי הקבוצות מטבע, והזוכה בוחר בצד של המגרש או בכדור.

מתחילים במשחק בנקודה הנמצאת במרכז המגרש, כשהיריבים מרוחקים אלה מאלה תשעה מטרים וניצבים במעגל המסומן מסביב לנקודת האמצע. מחדשים את המשחק בבעיטת פתיחה מנקודת המרכז גם לאחר כל שער. אחרי הבעיטה הראשונה, נאבקות שתי הקבוצות על השליטה בכדור ומשתדלות לבעוט בו או לנגוח בו לתוך שער היריב.

כאשר יוצא הכדור מהמגרש אל מאחורי קו השער, על ידי תוקף, בועט שחקן ההגנה בעיטת שער מתוך רחבת השער, שממדיה 5.5 מטרים מצידה של כל קורת שער ו-5.5 מטרים מקו השער לתוך השדה. כאשר הכדור עובר מאחורי קו השער לאחר שנגע בו מגן, נבעטת בעיטת קרן על ידי תוקף, מתוך קשת בעלת רדיוס של 90 ס"מ בקרן המגרש ליד דגל הקרן. כאשר הכדור יוצר מן המשחק מעבר לקו הצד, מבצעת הקבוצה היריבה זריקה מבחוץ לתוך המגרש. הזורק חייב לעמוד מאחורי הקו, נאסר עליו בעת הזריקה להרים רגל מעל הקרקע, והזריקה חייבת להיעשות בשתי הידיים כשתנועת הידיים היא מאחורי הראש ומעליו.

על עבירות חמורות במשחק נענשים בבעיטה חופשית ישירה. עבירות אלה הן: נגיעה בכדור ביד, בעיטה מכוונת ביריב או הכשלתו, דחיפה, הכאה או קפיצה על היריב מאחור. מבעיטה חופשית ישירה מותר להבקיע שער מבלי ששחקן נוסף יגע בכדור. אם בוצעה עבירה חמורה בתוך רחבת העונשין של הקבוצה המתגוננת, נענשת הקבוצה בבעיטת עונשין מנקודה הנמצאת 11 מטר ממרכז קו השער. בעת הבעיטה הזו על כל השחקנים פרט לבועט ולשוער, לצאת מרחבת העונשין. אסור לשוער במצב כזה לנוע ממקומו עד לאחר שהכדור נבעט. בכל הבעיטות החופשיות, כולל בעיטות עונשין, אין הבועט יכול לגעת שוב בכדור לפני שנגע בו שחקן אחר.

שחקן נמצא במצב "נבדל" כאשר בינו לבין קו שער היריב מצויים פחות משני שחקנים יריבים בעת שהכדור נבעט לעברו. אין שחקן יכול להמצא במצב "נבדל" אם הוא נמצא מאחורי הכדור בשעת מסירה או לאחר בעיטת קרן, הוצאת חוץ, בעיטת שוער, כדור שופט, אם קיבל את הכדור במחצית המגרש של קבוצתו או אם לדעת השופט לא השפיע השחקן על מהלך המשחק.