כל הרווחים מפרסום נתרמים לצדקה
Brain Kingdom אזרחות
מה הם לאום ומדינת לאום?

מאמר זה מסביר מה זה לאום, לאומיות והגדרה עצמית במסגרת של מדינה ריבונית

מהו עקרון הגבלת השלטון וריסונו?

מאמר זה מפרט על עקרון הגבלת השלטון וריסונו. הוא מסביר מהם המנגנונים להפרדת רשויות ופיקוח על הרשות המבצעת, מהי חוקה, מהו עקרון שלטון החוק ומהם הגבולות בדמוקרטיה

מהו עקרון זכויות האדם והאזרח?

מאמר זה מסביר את עקרון זכויות האדם והאזרח: איזה זכויות מגיעות לאדם באשר הוא, אילו לאזרח, מהן זכויות חברתיות ואיזה זכויות מגיעות למיעוט

מהי דמוקרטיה?

מאמר זה מסביר את שתי הגישות להגדרת דמוקרטיה ואת הערכים הכלולים בה: פלורליזם, סובלנות והכרעת הרוב

מהי הרשות השופטת במדינת ישראל?

מאמר זה מסביר על הרשות השופטת במדינת ישראל ואת עקרונות היסוד במשפט

מהם זרמי היהדות?

מאמר זה מסביר את שלושת הזרמים השונים ביהדות

מהם חוקי יסוד?

מאמר זה מסביר מהם חוקי היסוד וכיצד הם נבדלים מחוקים רגילים

מהם מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית?

מאמר זה מסביר איך באה לידי ביטוי העובדה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, בחקיקה ובהסדר הסטטוס קוו. כמו כן, מהי בעייתם של האזרחים הערבים במדינה

מהן הגישות השונות להגדרת מדינה יהודית?

מאמר זה מסביר ומפרט על ששת הגישות השונות להגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית