brain kingdom [brain logo]
היסטוריה | מתמטיקה | פיזיקה | כימיה | ביולוגיה | אזרחות | ספרות | תנ"ך ומקרא | תזונה ובריאות | מידע שימושי | מדעי המחשב | אנגלית
עיצוב סמלים משל עצמך יכול להתבצע על ידי התוכנה הפשוטה "צייר": צייר תמונה שמימדיה הם של 32 על 32 פיקסלים והסיומת שלה היא "ico" . לאחר שמירת התמונה, תוכל להשתמש בסמל עבור קיצורי הדרך שלך.