brain kingdom [brain logo]
היסטוריה | מתמטיקה | פיזיקה | כימיה | ביולוגיה | אזרחות | ספרות | תנ"ך ומקרא | תזונה ובריאות | מידע שימושי | מדעי המחשב | אנגלית
המוח מגיע למשקלו המרבי בגיל 20. במשך החיים ימותו כמיליארד אי עצב במוח ומשקלו יפחת בכ-100 גרם.