brain kingdom [brain logo]
היסטוריה | מתמטיקה | פיזיקה | כימיה | ביולוגיה | אזרחות | ספרות | תנ"ך ומקרא | תזונה ובריאות | מידע שימושי | מדעי המחשב | אנגלית
כדי להסיר כתמי ניקוטין מהאצבעות, שפשפו אותם בפלח לימון או בצמר גפן טבול במי חמצון ושטפו במים מיד.