brain kingdom [brain logo]
היסטוריה | מתמטיקה | פיזיקה | כימיה | ביולוגיה | אזרחות | ספרות | תנ"ך ומקרא | תזונה ובריאות | מידע שימושי | מדעי המחשב | אנגלית

אל תשאל מה המדינה יכולה לעשות למעני; שאל מה אני יכול לעשות למען המדינה.

-- ג'ון קנדי