brain kingdom [brain logo]
היסטוריה | מתמטיקה | פיזיקה | כימיה | ביולוגיה | אזרחות | ספרות | תנ"ך ומקרא | תזונה ובריאות | מידע שימושי | מדעי המחשב | אנגלית

מי שיכול - עושה; מי שאינו יכול - מלמד.

-- ג'ורג' ברנרד שאו