brain kingdom [brain logo]
היסטוריה | מתמטיקה | פיזיקה | כימיה | ביולוגיה | אזרחות | ספרות | תנ"ך ומקרא | תזונה ובריאות | מידע שימושי | מדעי המחשב | אנגלית
פילים יכולים לתקשר ביניהם בקולות נמוכים כל כך שלא ישמעו לאוזנו של אדם.