brain kingdom [brain logo]
היסטוריה | מתמטיקה | פיזיקה | כימיה | ביולוגיה | אזרחות | ספרות | תנ"ך ומקרא | תזונה ובריאות | מידע שימושי | מדעי המחשב | אנגלית
כדי להדק חבילות, טובלים את החבל במים לפני השימוש ואז קושרים בדרך הרגילה. כשהחבל מתייבש הוא מתכווץ ומתהדק סביב החבילה.