brain kingdom [brain logo]
היסטוריה | מתמטיקה | פיזיקה | כימיה | ביולוגיה | אזרחות | ספרות | תנ"ך ומקרא | תזונה ובריאות | מידע שימושי | מדעי המחשב | אנגלית

הדרך הטובה ביותר לעמוד על טיבו של אדם היא להבחין בדברים המעוררים בו צחוק.

-- גטה