brain kingdom [brain logo]
היסטוריה | מתמטיקה | פיזיקה | כימיה | ביולוגיה | אזרחות | ספרות | תנ"ך ומקרא | תזונה ובריאות | מידע שימושי | מדעי המחשב | אנגלית
המוח פעיל יותר בזמן שינה מאשר בזמן צפיית טלוויזיה. אנחנו שורפים יותר קלוריות בשנתנו מאשר בעת הצפייה בטלוויזיה.