brain kingdom [brain logo]
היסטוריה | מתמטיקה | פיזיקה | כימיה | ביולוגיה | אזרחות | ספרות | תנ"ך ומקרא | תזונה ובריאות | מידע שימושי | מדעי המחשב | אנגלית
כדי לחדד עפרון איפור ביותר קלות, שימי אותו במקרר לכמה דקות לפני החידוד.