brain kingdom [brain logo]
היסטוריה | מתמטיקה | פיזיקה | כימיה | ביולוגיה | אזרחות | ספרות | תנ"ך ומקרא | תזונה ובריאות | מידע שימושי | מדעי המחשב | אנגלית
מביאים חתלתול חדש לבית שבו יש חתול מבוגר? כדי שהחתול המבוגר ירגיש שהחתלתול החדש הוא חלק מרכושו, תנו לחתלתול להדיף את ריחו של המבוגר על ידי שפשוף מעט חול מארגז החול של החתול על פרוות הגור, או שפשפו אותו בשמיכה או כרית שהחתול המבוגר נוהג לשכב עליהם.