brain kingdom [brain logo]
היסטוריה | מתמטיקה | פיזיקה | כימיה | ביולוגיה | אזרחות | ספרות | תנ"ך ומקרא | תזונה ובריאות | מידע שימושי | מדעי המחשב | אנגלית
ממטרות החצר המסתובבות מבוססות על מנוע קיטור ראשוני שהומצא על ידי ממציא יווני בסביבות שנת האפס לספירה.