brain kingdom [brain logo]
היסטוריה | מתמטיקה | פיזיקה | כימיה | ביולוגיה | אזרחות | ספרות | תנ"ך ומקרא | תזונה ובריאות | מידע שימושי | מדעי המחשב | אנגלית
כדי לשמור מסמך או קובץ עם סיומת שונה מהרגיל, כתוב את שם הקובץ עם הסיומת החדשה ותחום את השם החדש במרכאות ("). לדוגמה: "המסמך-שלי.סיומת".