brain kingdom [brain logo]
היסטוריה | מתמטיקה | פיזיקה | כימיה | ביולוגיה | אזרחות | ספרות | תנ"ך ומקרא | תזונה ובריאות | מידע שימושי | מדעי המחשב | אנגלית
שמיעתם של חתולים טובה כל כך משום שיש באזניהם 30 שרירים על האוזן החיצונית (כשלאדם יש 6 שרירים כאלו). בנוסף, השרירים הללו מאפשרים סיבוב האזניים ב180 מעלות.