brain kingdom [brain logo]
היסטוריה | מתמטיקה | פיזיקה | כימיה | ביולוגיה | אזרחות | ספרות | תנ"ך ומקרא | תזונה ובריאות | מידע שימושי | מדעי המחשב | אנגלית

ככל שהכוח רב יותר, כך גדולה יותר הסכנה שיעשה בו שימוש לרעה.

-- אדמונד ברק