brain kingdom [brain logo]
היסטוריה | מתמטיקה | פיזיקה | כימיה | ביולוגיה | אזרחות | ספרות | תנ"ך ומקרא | תזונה ובריאות | מידע שימושי | מדעי המחשב | אנגלית
כדי לטבול מברשת בצבע כראוי ובאופן אחיד, מתחו חוט ברזל דק לרוחב פחית הצבע הפתוחה. בכל פעם שתטבלו את המברשת בצבע נגבו אותה בחוט הברזל. כך הצבע העודף יטוף בחזרה לפחית הצבע ואתם תחסכו בצבע, לכלוך ובעיות.